Künye

İmtiyaz Sahibi: Murat Ak Seyahat  Turizm A.Ş. adına

Murat Ak

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:  Halil Yılmaz

Yazı İşleri: Murat Ak

Sayfa Uygulama: Anıl Gelegen

Reklam:  Murat Ak

muratak@muratakseyahat.com

+90 (533) 653 05 78